+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet-, Ahus-, og Østfold-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område

PICC-line kateter – Stell og håndtering

Målgruppe

Helsepersonell som bruker PICC-line

Hva skal du lære?

  • Bruk og håndtering av PICC-line

Hensikt

  • Gi felles kunnskap om bruk av PICC-line
  • Sikre faglig forsvarlighet ved håndtering av PICC-line
  • Kvalitetssikre utførelsen av prosedyre

Kurset tar ca 15- 20 minutter å gjennomføre