+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet-, Ahus-, og Østfold-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område

Rehabilitering av pasienter – Covid-19

Anbefalinger for behandling av personer som er eller har vært innlagt på sykehus med covid-19 sykdom er her samlet på ett sted, med tilhørende beskrivelser og ressurser.

Hensikten med e-læringskurset er at helsepersonell skal kunne ta det raskt når de får inn en pasient med covid-19. Kurset starter derfor med et spørsmål om ditt arbeidssted, slik at kurset blir tilpasset din arbeidssituasjon.

Målgruppe: Alle profesjoner i helsetjenesten som møter pasienter med covid-19 sykdom i alle faser av behandlingsløpet. Det vil si sykehus, rehabiliteringsinstitusjon og fastlege. Kurset er mest aktuelt for sykepleiere, fysioterapeuter, ergoterapeuter, logopeder, leger og ledere.

Kurset består av tre deler:

    1. Vurdering av rehabiliteringsbehov
    2. Felles anbefalinger for alle behandlingsnivåer
    3. Anbefalte måleverktøy for ulike behandlingsnivåer

Kurset presenterer også funksjonsmål (skjema og tester) for de ulike behandlingsnivåene. Funksjonsmålene beskrives av klinikere fra ulike behandlingssteder og yrkesgrupper, som er eksperter på måleverktøyet de introduserer.