Samarbeid om helhetlig pasientforløp

Målsettingen med dette e-læringskurset er å bidra til bedre kvalitet i pasientsamarbeidet mellom sykehus og kommune/bydel. Kurset legger spesiell vekt på områdene dokumentasjon, kommunikasjon, tilgjengelighet og respekt.

Målgruppen er helsearbeidere ved sykehuset og kommunen som er involvert i pasientsamarbeidet.

Det tar ca. 25 minutter å gjennomføre kurset.

E-Kursinnhold