+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet-, Ahus-, og Østfold-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område

Selvmordsrisiko-vurdering

I Norge skjer det i snitt ca. 550 selvmord hvert år

Selvmord har mange forskjellig årsaker, men de fleste av dem som tar sitt liv hadde en psykisk lidelse. Mange av dem har besøkt fastlegen i månedene før, men uten at legen fanget opp signalene om selvmordsfare som ofte har vært tilstede.

I dette kurset skal du lære hvordan du kan gjøre en selvmords­risikovurdering.

Målet med dette kurset er å hjelpe deg med å styrke din kompetanse i å fange opp pasienter som viser tegn på økt selvmordsrisiko. Vi gir deg en innføring i hvordan du kan vurdere selvmordsrisiko og sette i gang behandlingstiltak.

E-læringskurset er bygd opp av 5 moduler. Vi anbefaler at du tar kurset i sin helhet, og det tar ca 2 timer.

NB: Kurset krever ekstern innlogging.