+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet-, Ahus-, og Østfold-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Select your area

Ungdomshelse – overganger for ungdom

Dette kurset gir deg grunnleggende kunnskap om ungdomspasienten. Det handler om hvordan helsepersonell kan fremme helse ved å møte ungdom på en god måte. Det handler også om hvordan ledelse, organisering og samhandling kan bidra til god transisjon.

Mange ungdommer opplever det å bli overført til voksenavdeling som veldig vanskelig, og forskning viser at dårlige overganger kan ha store helsemessige konsekvenser. Transisjon er en prosess der ungdom med langvarige helseutfordringer får tilpasset informasjon og økende ansvar for egen helse. Det er vårt ansvar i helsetjenesten å sikre gode overganger for ungdom.

Målgruppen er medarbeidere i helseforetak som møter ungdomspasienter. Det er laget med utgangspunkt i somatisk behandling i spesialisthelsetjenesten, men andre deler av helsetjenesten vil også ha nytte av programmet.