Væskebehov og intravenøs tilførsel

Dette kurset handler om kroppens væskebehov, spesielle forhold hos eldre, og hva vi kan gjøre når vanlig væsketilførsel ikke lenger er tilstrekkelig. Kurset retter seg først og fremst mot sykepleiere i primærhelsetjenesten, men hjelpepleiere og assistenter er også i målgruppen fordi de er involvert i pasientobservasjoner.

E-Kursinnhold