+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet-, Ahus-, og Østfold-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Select your area

Vold i nære relasjoner

Kurs for fastleger for å styrke kompetansen i forebygging, avdekking og oppfølging av utsatte og utøvere av vold i nære relasjoner. Utviklet av Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin på oppdrag fra Helsedirektoratet.

Innhold:

  1. Introduksjon og begrep
  2. Helse- og samfunnseffekter av relasjonsvold
  3. Rolle, ansvar, lovverk
  4. Risikofaktorer, beskyttende faktorer, primærforebygging
  5. Alarmtegn, avdekking, kommunikasjon
  6. Medisinsk akutthjelp for voldsutsatte
  7. Rettsmedisinske forhold: Sporsikring og skadedokumentasjon
  8. Å handle, trygghetsplanlegging, skadeavverging
  9. Oppfølgingstilbud og samarbeid på tvers
  10. Kvinnelig omskjæring, tvangsekteskap og menneskehandel

Kurset er optimalisert for datamaskin og nettleserene Safari, Firefox, Opera eller Chrome. Mobil og nettbrett vil ikke alltid vise kurset rett.

NB: Dette kurset har egen innlogging med mulighet for kursbevis. Kurset gir dermed ikke mulighet for kursbevis fra Kompetansebroen. Hvis du klikker “Merk som fullført” hos oss, vil du ikke få opp kursbevis på “Min side.”