Vold i nære relasjoner

Kurs for fastleger for å styrke kompetansen i forebygging, avdekking og oppfølging av utsatte og utøvere av vold i nære relasjoner. Utviklet av Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin på oppdrag fra Helsedirektoratet.

Innhold:

  1. Introduksjon og begrep
  2. Helse- og samfunnseffekter av relasjonsvold
  3. Rolle, ansvar, lovverk
  4. Risikofaktorer, beskyttende faktorer, primærforebygging
  5. Alarmtegn, avdekking, kommunikasjon
  6. Medisinsk akutthjelp for voldsutsatte
  7. Rettsmedisinske forhold: Sporsikring og skadedokumentasjon
  8. Å handle, trygghetsplanlegging, skadeavverging
  9. Oppfølgingstilbud og samarbeid på tvers
  10. Kvinnelig omskjæring, tvangsekteskap og menneskehandel

Kurset er optimalisert for datamaskin og nettleserene Safari, Firefox, Opera eller Chrome. Mobil og nettbrett vil ikke alltid vise kurset rett.

Course Content