+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet-, Ahus-, og Østfold-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område
Skjermdump fra illustrasjonsvideo på arabisk fra Helsedirektoratet

Det er viktig å nå ut til alle med covid-19-informasjon

Hva er viktig for helsepersonell når de skal nå ut med informasjon til alle som trenger det? I denne saken samler vi informasjon på ulike språk som er relevant og viktig for ansatte i våre tjenester.

Hege Linnestad i Avdeling kompetanse og utdanning på Ahus sitter også som leder for Helsedirektoratets fagråd for innvandrerhelse. Hun forteller at det er lurt for helsepersonell å tenke alternative måter å formidle på og at det er viktig å sikre seg at et budskap er forstått.

Hege Linnestad. Foto: Sigbjørn Kristiansen

I fagrådet har vi mye kompetanse som vi besitter og gjerne vil dele, så vi gir råd til ansatte i Helsedirektoratet. For helsepersonell er det viktig å tenke på alternative måter å formidle for å sikre seg at budskap når frem og at man når ut til alle.

F.eks kan bruk av bilder og illustrasjoner være svært hjelpsomt. Det er en del med innvandrerbakgrunn som ikke kan lese eller har begrensede norskferdigheter og derfor kan et enkelt budskap illustrert med bilder være effektivt fordi det vil komme inn gjennom ulike sanser og kanaler. Et godt eksempel er håndvask.

Video- og lydsnutter kan også være veldig effektivt. Det viktigste er å tenke mindre tekst og klart språk, forteller Linnestad

Flere profesjoner kan bidra: Tolketjenester og sosionomtjenester

Andre muligheter det er viktig for helsepersonell å tenke på for å sørge for at viktig informasjon når ut og og blir forstått er tolketjenester og sosionomtjenester. Ahus benytter Tolkesentralen som tolkeleverandør. De fleste kommuner har også egen tolketjeneste (eller har inngått avtale med tolkefirma), forteller Linnestad.

Det er viktig å bruke en kvalifisert tolk både i sykehus og i kommunen. Alle bør ha utarbeidet rutiner for bestilling av tolk, og hvor man skal henvende seg når tolkebehov oppstår. Når helsepersonell bestiller tolk, bør de etterspørre en som er kvalifisert. Det sikrer kvalitet på tjenesten som bestilles.

Sosionomtjenesten kan være en viktig ressurs å tenke på når hjemmesituasjonen for koronapasienter skal kartlegges:

Videre bør man også danne seg et bilde av hjemmesituasjonen til pårørende: Hvordan er hjemmesituasjonen? Hvordan skal man klare karantene/isolasjon dersom man bor trangt? I slike situasjoner vil man kunne få god hjelp fra en sosionom som kan hjelpe med tilrettelegging av for eksempel hjemmesituasjonen. Sosionomer kan kontaktes både på sykehus og i kommune.

Implementeringen er viktig

Videre er implementering helt sentralt for at man skal kunne få ut rett informasjon til rett person til rett tid.

Det hjelper ikke å ha en plakat på et annet språk om den ikke henges opp på dører eller der folk ferdes, forteller Linnestad.

Det er derfor viktig at det jobbes aktivt med at viktig informasjon blir formidlet og delt på de stedene det er nødvendig.

Det er gjort mye godt arbeid i denne fasen, og kreativitet og større variasjon av kanaler for å nå ut til innvandrerne med begrensede norskferdigheter, har økt betraktelig. Det er i krisesituasjoner innovasjon og kreativitet skjer.

Under har vi samlet et knippe informasjon, tips og hjelpesider på mange forskjellige språk som kan være nyttig i din arbeidssituasjon som helsepersonell.

Nyttig informasjon

 

IMDI (integrerings- og mangfoldsdirektoratet)

Dette er en god, omfattende oppsummering av kvalitetssikret informasjon fra offentlige myndigheter og nasjonale kunnskapssentre som oppdateres kontinuerlig. Det kan være spesielt nyttig for de som jobber i bydeler og kommuner, og det er en enkel nettside som har stort sett alle informasjon.
https://www.imdi.no/korona-nettressurser

 

FHI (Folkehelseinsituttet)

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/?chapter=89177 (Hovedside)

FHI: Brosjyre og video med generell informasjon om koronavirus
FHI: Brosjyre om litt, mye eller helt avstand på ulike språk
FHI: Brosjyre og video med informasjon om hjemmekarantene og isolasjon

 

HelseNorge

https://helsenorge.no/koronavirus/informasjon-pa-andre-sprak
(Landingsside for informasjon om korona på andre språk)

 

Helsedirektoratet

https://www.helsedirektoratet.no/tema/beredskap-og-krisehandtering/koronavirus/plakater-og-informasjonsmateriell (Hovedside)

Det ligger en god oppsummering av radiospots (lydklipp) på ulike språk på Oslo kommune sin nettside: https://www.oslo.kommune.no/koronavirus/informasjon-om-koronaviruset-pa-flere-sprak/ På Oslo kommune sine sider finner dere også lenker til diverse info plakater på ulike språk.

 

Frivillige organisasjoner og informasjon rundt religiøse høytider

Bydelsmødrenes hjelpelinje på 24 språk. Kan være en veldig nyttig ressurs for pasienter/pårørende som trenger noe å snakke med, har spørsmål eller trenger informasjon/støtte på sitt morsmål: https://www.bydelsmor.no/post/vil-du-%C3%A5-snakke-med-en-bydelsmor-i-din-bydel

Her er lenker til informasjon om Ramadan og korona som ligger på HelseNorge med lenker til Islamsk Råd og Muslimsk Dialognettverk:

https://helsenorge.no/ramadan/rad-om-ramadan-og-helse

En filmsnutt laget av Kulturkonsulenten i samarbeid med Islamsk Råd:

https://www.youtube.com/watch?v=mokk5uXkDzI