+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet-, Oslo/Akershus-, og Østfold-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område
Foto: Shutterstock

Diagnostikk og teknologinyheter fra Ahus på Kompetansebroen

I arbeidet med å bli et mer miljøvennlig sykehus, går Diagnostikk og teknologidivisjonen ved Ahus over til digitale nyhetsbrev via  Kompetansebroen for sine rekvirenter i primærhelsetjenesten.

Divisjon Diagnostikk og teknologi (DDT) ved Ahus  har i mange år sendt ut nyhetsbrev til rekvirenter/brukere av laboratorie- og bildediagnostiske tjenester. Her informeres det om tilbud, endringer, nye analyser og undersøkelser. Utsendelsen har primært vært på papir via postgang/Ahus sin budtjeneste. Ulempene med denne løsningen er at den er lite miljøvennlig, den er tidkrevende og nyhetene bruker lenger tid på å nå ut til mottakerne.

Jeanette Borthen. Foto: Privat.

Ved å formidle våre nyhetssaker på Kompetansebroen, når vi raskere ut til mottakerne. Sakene kan publiseres fortløpende, og ikke minst har mottakerne disse elektronisk, kan hente informasjon når som helst, samt gå tilbake og finne tidligere informasjon, sier Jeanette Borthen, lederassistent ved DDT.

Siden det stort sett er samme målgruppe for nyheter fra DDT som for legesiden for øvrig (leger i primærhelsetjenesten) så ble det en naturlig plassering her. DDT har fått egen nyhetsspalte «Diagnostikk og teknologinytt» med tilhørende nyhetsbrev og nyhetsarkiv.

Vi oppfordrer alle våre brukere til å melde seg på nyhetsbrevet, og om dere har, å også melde på fellesadresse for legesenter/kontor/institusjon, slik at dere er sikret å motta informasjon om ansatte bytter arbeidssted, avslutter Jeanette.