+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet-, Oslo/Akershus-, og Østfold-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område
Foto: Dignio

Digital helseoppfølging i hjemmet

Sarpsborg kommune satser på velferdsteknologi. De har etablert en egen E-helseavdeling som arbeider med ulike velferdsteknologiske løsninger. Digital hjemmeoppfølging har vært et prosjekt gjennom flere år, men er nå en del av det ordinære tjenestetilbudet i kommunen.

Sissel Iversen og Mona Kristoffersen er to av 10 rådgivere i kommunen som har et særskilt ansvar for digital hjemmeoppfølging, elektronisk medisineringsstøtte og flere ulike trygghetsalarmer med og uten sensor. De forteller at kommunen har hatt medisinsk avstandsoppfølging siden 2013.

 

Mona Kristoffersen og Sissel Iversen i Sarpsborg kommune. Foto: Sarpsborg kommune

 

Vi har testet ut digital hjemmeoppfølging for pasienter med kroniske sykdommer som KOLS, hjerte- og lungesyke, samt pasienter med diabetes. Disse pasientgruppene ønsker vi å fortsette med, samt å utvide tilbudet til flere sykdomsforløp, forteller Iversen og Kristoffersen.

 

 

 

Pasienten eller pasientens pårørende må ha et ønske om å foreta hjemmemålinger og å følge behandlingsplan fra lege/spesialist. Kommunen samarbeider med firmaet Dignio som leverer fagsystemet Prevent. Pasienten får eget nettbrett med aktuelle måleinstrumenter, og ulike medisinske målinger kommer inn i fagsystemet til Dignio, Prevent, via blåtann.

Videre er Dignio Prevent integrert i kommunens fagsystem Gerica. Personalet får se målingene direkte på vakttelefonen. Dignio har også utviklet en app, som pasientene kan laste ned på sin smarttelefon eller nettbrett og gjøre målinger, chatte og ha videosamtale.

Ved en forverring av helsetilstanden kommer målingene rett til en mottaker som er satt som ansvarlig. Videre kan man da ha vanlig telefonkontakt, men det er også mulig å ha videokonferanse via appen, forklarer Iversen og Kristoffersen

De forteller videre at det er lansert en kvikkguide som gir kommunen steg-for-steg veiledning fra kartlegging av behov til digital hjemmeoppfølging er satt i ordinær drift. Her vil vi kunne få hjelp til å sette tjenesten i ett system. Organisatorisk vil dette knytte flere aktører sammen til det beste for pasienten. Kommunen har også benyttet seg av løsningen i forbindelse med korona-pandemien, kan Iversen og Kristoffersen fortelle:

I forbindelse med korona-pandemien har kommunen nå mulighet til å utvikle tilbudet om hjemmeoppfølging til innbyggere som er berørt av smittespredningen. Hensikten med oppfølgingen er å tidlig oppdage forverring av sykdommer, og på den måten kan man iverksette tiltak raskt. Med hjelp av en enkel app på telefonen kan pasienten selv svare på enkle spørsmål, og selv ta enkle målinger som SaO2 og temperatur. Svarene sendes direkte inn i fagsystemet.

Digital hjemmeoppfølging har vært et prosjekt i Sarpsborg kommune siden 2013, men er nå en del av det ordinære tjenestetilbudet i kommunen. Iversen og Kristoffersen er svært fornøyde med at det nå har blitt et ordinært tilbud til pasienter i kommunen.

Vi opplever stor grad av egenmestring ved bruk av digital hjemmeoppfølging, og pasientene forteller om stor grad av tilfredshet!

 

Vil du vite mer?
Her finner du en informasjonsvideo fra tiden Sarpsborg kommune hadde et prosjekt om digital hjemmeoppfølging. Prosjektet het Mestry (mestring gir trygghet)