+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet-, Ahus-, og Østfold-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område
Foto: Shutterstock

Digitalt kurs om tidlig oppdagelse og behandling ved psykose og psykoserisikotilstander

TIPS Sør-Øst, Regional kompetansetjeneste for tidlig intervensjon ved psykose lanserer nå et nytt kurs om hvordan en kan komme tidlig til og oppdage og behandle psykose og risiko for å utvikle psykosetilstander. Undervisningsvideoene er laget i samarbeid med Sykehusepartner Digitalt læringsteam.

Kurset ligger både tilgjengelig i Læringsportalen og i TIPS Sør-Øst sin YouTubekanal, og består av fem korte undervisningsfilmer (total varighet ca. 40 minutter). Hver av disse filmene inneholder en presentasjon som tar for seg sentrale aspekter ved temaet for kurset, og noen refleksjonsspørsmål til slutt. Kursleder er psykologspesialist Tor Gunnar Værnes ved TIPS Sør-Øst.

                                                                                      Bilde: Tor Gunnar Værnes er ansvarlig kursleder. Foto: TIPS Sør-Øst


Filmene belyser følgende undertemaer:

  • Hvorfor er tidlig oppdagelse og behandling viktig, og for hvem?
  • Hvorfor oppdages psykose og risikotilstander for sent? Barrierer og målsettinger
  • Kjennetegn ved gode tidlig oppdagelse- og behandlingstiltak
  • Hva forskningen sier om tidlig oppdagelse og behandling?
  • Tidlig oppdagelse og behandling nå og inn i fremtiden

Kursets målgruppe er klinikere, andre fagpersoner og ledere i psykisk helsevern og kommunale tjenester for både voksne og barn/ungdom. Kurset vil være nyttig for de som vil lære mer om dette fagfeltet, og som vil utvikle og vedlikeholde gode tidlig oppdagelse- og behandlingstjenester for personer med psykose eller der det foreligger mistanke om psykoseutvikling.

Kurset er utviklet som et av læringsverktøyene i et innovasjonsprosjekt ved TIPS Sør-Øst. Prosjektet har som mål å lage en digital læringsarena for tidlig oppdagelse og behandling av psykose. Kurset inngår nå som et av kurstilbudene i Læringsportalen til helseforetakene i Helse Sør-Øst.