HLR for helsepersonell

Er du en kyndig HLR-utøver?

Som helsepersonell er du pliktig til å gi nødvendig helsehjelp både på jobb og i fritiden. Hjerte lunge redning (HLR) er en grunnleggende ferdighet som alt helsepersonell skal beherske. Opplæring og trening må tilpasses og organiseres ved hvert enkelt arbeidssted ut i fra hvilken rolle en har i HLR-situasjonen.

Denne modulen i HLR for helsepersonell er laget for kommunenes legevakter av Nasjonalt kompetansesenter for legevaktpersonell på oppdrag fra Helsedirektoratet. Det brukes som forkurs til oppmøtebasert praktisk kurs for leger, sykepleiere og annet legevaktpersonell. Denne HLR modulen omhandler  grunnleggende HLR til avansert HLR (AHLR) og er en av åtte moduler.

Hele kurset i akuttmedisin for legevaktpersonell finner du her.

NB: Noen av filmene i kurset virker best i andre nettlesere enn Internet Explorer.

Vil du vite mer om HLR? Se nettsidene til Norsk  resuscitasjonsråd (NRR). 

E-Kursinnhold

Moduler Status