Pasient- og brukerrettet dokumentasjon

Dette e-læringskurset i pasient- og brukerrettet dokumentasjon er for ansatte i kommunehelsetjenesten og for studenter ved sykepleier- og vernepleierutdanningen.

Målet med kurset er økt kompetanse i å dokumentere planlagt og gjennomført helsehjelp i pasientjournal, på en forskriftsmessig måte.

Kurset er utviklet i et samarbeid mellom Høgskolen i Østfold, Fredrikstad kommune, Sarpsborg kommune og Utviklingssenter for sykehjem i Østfold.

E-Kursinnhold