+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet-, Oslo/Akershus-, og Østfold-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område
illustrasjonsbilde covid-19-test. Foto: Shutterstock

E-læringskurs om prøvetaking ved covid-19

Mange kommuner melder om mangel på personell som kan utføre prøvetaking ved covid-19. Nå har Norsk kvalitetsforbedring av laboratorieundersøkelser (Noklus) fått tilskudd fra Helsedirektoratet til utvikling av e-læringskurs om prøvetaking og laboratoriearbeid ved covid-19 (rettet mot alle som skal gjennomføre prøvetaking).

Noklus er en ideell, landsdekkende organisasjon som arbeider for å bedre kvaliteten av den medisinske laboratorievirksomheten som drives i Norge. Noklus er finansiert av Helse- og omsorgsdepartementet og Legeforeningen. De har fått tilskudd fra Helsedirektoratet til utvikling av to e-læringskurs om covid-19.

Det ene kurset retter seg mot alle som skal gjennomføre prøvetaking, det andre kurset omhandler laboratoriearbeid, og retter seg mot leger (allmennleger, sykehjemsleger og for leger med smittevernoppgaver, som kommuneoverleger).

Vi er midt i en koronapandemi, og mange kommuner melder om mangel på personell som kan utføre prøvetaking ved covid-19. Med tanke på de lokale smitteutbruddene vi har sett i det siste, kan e-læringskurset om prøvetaking møte én av de viktige utfordringene den lokale helsetjenesten står overfor, nemlig opplæring av helsepersonell, forteller overlege Svein Ivar Fylkesnes og laboratoriekonsulent Thea Krogvig Bjørnstad i Noklus.

Klikk her for å gå til e-læringskursene
(ekstern lenke til NOKLUS sine hjemmesider)

(MERK: Kursene er gratis tilgjengeliggjort for alle, men krever innlogging med brukernavn og passord som du finner på samme siden.)

Forventes at kommuner skal følge opp TISK-strategien

Kurset gir praktisk opplæring i hvordan gjennomføre prøvetaking fra øvre luftveier til covid-19. I tillegg omtales laboratorieprøvers betydning i arbeidet med covid-19, hvordan få på plass testrutiner og hurtigtest for antistoffer ved covid-19.

Nasjonale helsemyndigheter forventer at kommuner skal følge opp TISK-strategien (1) – der T står for testing, I for isolasjon, S for smittesporing og K for karantene. Sentralt i TISK-strategien er testing for covid-19.

I praksis betyr det at kommunehelsetjenesten må ha tilgang til personale som vet hvordan testen for covid-19 skal utføres, og systemer som sikrer at man ved økt smitte og smitteutbrudd raskt skal kunne øke sin testkapasitet.

Helsepersonelloven legger til rette for å benytte personell til andre, nye oppgaver enn det som er tradisjonelt vanlig, noe som betyr at sykepleiere, helsefagarbeidere, bioingeniærer og annet helsepersonell kan ta virusproøver fra nese og hals, forteller Fylkesnes.

Lenke til disse e-læringskursen blir også å finne i vår kurskatalog i nær fremtid. Se også Helsedirektoratets veiledning til ledere og opplæringsansvarlige.