+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet- og Oslo/Akershus-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område
Foto: Skjermdump - Kompetansebroen.no

Nye e-læringskurs om blant annet vold, legemiddelsamstemming og trykksår

Kompetansebroen har nå delt hele 18 nye e-læringskurs med innhold som omhandler blant annet brukermedvirkning, kunnskapsbasert praksis, EKG-tolkning, ADHD, autisme, HoNOS og forbygging av vold og overgrep. De nye kursene føyer seg inn i en voksende portefølge av e-læring, og flere av kursene er aktuelle for leger i primærhelsetjenesten.

For å nå enda bredere ut til brukerne av Kompetansebroen, deler vi nå en rekke nye og kvalitetssikrede kurs fra ulike aktører innefor flere temaer – legemiddelsamstemming, trykksår, brukermedvirkning, helsepedagogikk og mye mer. Kompetansebroen ønsker å være et sted der helsepersonell kan finne den læringen de trenger og derfor satser vi nå på deling av flere kurs enn tidligere.

Se liste og klikk deg inn på kursene nederst i saken. Eller gå rett til kursbiblioteket med oversikt over alle kursene her.

Håndtering av vold og trusler

Flere av kursene som nå blir delt handler om håndtering av vold og trusler. Helsedirektoratet og Nasjonalet kompetansesenter for legevaktmedisin har utviklet et kurs «Volds- og overgrepshåndtering for legevaktpersonell» som gir deg kunnskap om hvordan du kan bidra til å avdekke vold, ivareta og trygge pasienten og dokumentere skader. I tillegg har avdeling for kompetanseutvikling ved Oslo universitetsssykehus HF har utviklet et kurs om «Forebygging og mestring av aggresjon og vold» for de som jobber i helsetjenesten.

Videre deler Kompetansebroen kurs om oppfølging av aggresive hendelser og vold i nære relasjoner.

Skjermdump fra kurset: «Vold i nære relasjoner»

Legemiddelsamstemming

Et annet kurs som har vært etterlengtet på Kompetansebroen er Legemiddelsamstemming. E-læringskurset i legemiddelsamstemming gir en god innføring i viktigheten av legemiddelsamstemming og målet er at pasienten til enhver tid har den sist oppdaterte legemiddellisten med oversikt over de medisinene han/hun faktisk bruker.

Kurset er laget for spesialisthelsetjenesten, men er også viktig for kommunehelsetjenesten da legemiddelsamstemming også skal gjennomføres der. God legemiddelsamstemming gir et tryggere pasientforløp og sikrer gode overganger mellom sykehus og kommune. Kurset er utviklet i et samarbeid mellom Sykehusapotekene i Midt-Norge og Helse Møre og Romsdal.

Et kurs som også omhandler legemidler, er fra Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse. Kurset Forskrivning av vanedannende medisiner er primært for fastleger i primærhelsetjenesten, men kan også brukes av andre leger som foreskriver vanedannende medisiner.

Komplett liste over nye kurs

Klikk på kurset du vil se nærmere på: