+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet- og Oslo/Akershus-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område
foto: skjermdump

E-læring: Pakkeforløp psykisk helsevern og rus

Fra 1. januar i år begynte henvisningen av pasienter til de første tre generelle pakkeforløpene innen psykisk helse og rus. Vestre Viken HF, i samarbeid med Ahus og andre helseforetak i Helse Sør-Øst, har utarbeidet e-læringskurs som skal være en kilde til grunnleggende innføring i pakkeforløpene.

Pakkeforløpene er en måte å organisere tjenestene på ved at utredning, behandling og oppfølging i psykisk helsevern og TSB (tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser) gis i en sammenhengende kjede. Innholdet i pakkeforløpet er utarbeidet i tett samarbeid mellom forskjellige fagmiljøer, bruker- og pårørendeorganisasjoner.

«Pakken» til pasienten starter når fastlegen/kommunen vurderer behov for utredning/behandling i spesialisthelsetjenesten. Registrering og måling starter først når spesialist i helsetjenesten mottar henvisningen. Pakkeforløpene skal bidra til pasientens helsetjeneste ved å øke brukermedvirkningen, bedre samhandlingen mellom ulike behandlingsnivå og gi den enkelte likeverdig behandling. Forløpene skal sikre pasienten innflytelse på behandlingsvalg. Pårørende skal også få den hjelpen og støtten de trenger.

Pakkeforløp innen psykisk helse og rus skal gi pasienter og pårørende mer forutsigbarhet i utredningen og behandlingen. I forløpene er det definert forløpstider, som skal bidra til mindre variasjon i ventetid, utredning, behandling og oppfølging, forteller spesialrådgiver Katrine Hippe i Divisjon for psykisk helsevern ved Ahus.

Grunnleggende E-læring

Vestre Viken HF har i samarbeid med blant andre Ahus utarbeidet flere e-læringskurs som omhandler pakkeforløpene og nå publiseres det første grunnleggende kurset her på Kompetansebroen. Kurset gir en grunnleggende innføring i pakkeforløp og er for alle medarbeidere innen psykisk helse og rus.

Klikk her for å gå til E-læringskurset

Klinikkdirektør Psykisk helse og rus, Vestre Viken HF, Kirsten Hørthe. Foto: Vestre Viken HF

Klinikkdirektør for psykisk helse og rus ved Vestre Viken HF, Kirsten Hørthe forteller at pakkeforløpene er bra både for pasientene og samhandlingen, og at e-læringen er en viktig del av implementeringen.

Pakkeforløpene er en stor satsning og involverer helsepersonell både i kommunene og på sykehus. De utgjør en endring i hvordan vi organiserer pasientforløpene og vår rolle er da blant annet og sørge for god opplæring og implementering av pakkeforløpene.  E-læring er en viktig arena for å spre informasjon om pakkeforløpene. Kurset som er laget på Vestre Viken HF gir en grunnleggende innføring i hvilke endringer pakkeforløpene medfører.

Spesialrådgiver/PhD i klinikk for psykisk helse og rus ved Vestre Viken HF, Bror Just Andresen, har vært sentral i utviklingen av e-læringen og mener kursene er en god grobunn og plattform for å få likere tjenester.

Grunntanken med dette første grunnleggende kurset er at vi ønsker å skape en god grobunn og plattform for likere tjenester. Alle vil få den sammen kunnskapen og kjennskapen til apparatet og hva som forventes av samhandlingsarenaer, forteller Andresen.

E-læringskursene vil være en kilde til å forstå intensjonen med pakkeforløpene innen psykisk helse og rus og ikke minst gi konkret informasjon til medarbeidere innen fagfeltet om hva som forventes fra våre tjenester fremover.

– Gode intensjoner som ligger bak

Samarbeidet mellom sykehus og kommune er sentralt i  de nye pakkerforløpene. Pasientforløpene begynner og avsluttes ofte i kommunene og da er det viktig med godt samarbeid. Enhetsleder for ambulerende psykisk helseteam i Sørum kommune, Sander Meursinge, mener pakkeforløpene kan føre til mye bra.

Det er kjempeflotte intensjoner som ligger bak pakkeforløpene. Intensjonene har vært der i mange år, men har kanskje ikke alltid fungert like godt i praksis og jeg tenker at disse pakkeforløpene kan føre til mye bra. Det er en god ting for samhandlingen mellom sykehus og kommune og at det også nå kommer e-læring for grunnleggende innføring er veldig bra. Det gjør det lettere å drive opplæring, sier Meursinge.

Mer informasjon om pakkeforløpene finner man på Helsedirektoratet (for ansatte) og på Helsenorge (for publikum).