+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet- og Oslo/Akershus-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område
Foto: Tonje S. Tranum

Effektivisering med nettbrett i hjemmesykepleien på Øvre Romerike

Tidligere dro hjemmesykepleierne tilbake til kontoret for å lese seg opp på brukere og skrive rapporter. Nå kan dette gjøres ute hos brukeren med nettbrett.

I kommunene Eidsvoll, Hurdal, Nannestad, Nes og Ullensaker på Øvre Romerike er det nå startet et prosjekt der nettbrett med journal-applikasjonen CosDoc+ skal tas i bruk. Gjerdrum kommune har vært pilot i prosjektet og de aller fleste er allerede i gang med bruk av nettbrett.

Tonje S. Tranum

I følge fag- og kvalitetskonsulent i Ullensaker kommune, Tonje S. Tranum er det gjennomført oppakking og opplæring av nettbrettene sammen med produsenten.

I slutten av september ble det gjennomført en stor dugnad med oppakking og klargjøring av nettbrettene i tillegg til opplæring i nettbrettets funksjoner.

Leverandøren Acos stod for opplæringen og deler av prosjektgruppene i hver kommune deltok.

Gjerdrum kommune som var pilot i prosjektet melder om noen barnesykdommer, men at de stort sett er fornøyd, sier Tranum.

– Full tilgang til den informasjonen som omhandler brukerne.

Det er gjennomført opplæring av de ansvarlige, og hver kommune har i tillegg blitt utfordret på å lage en plan for opplæring og implementering. Totalt er det nå levert ut 230 nettbrett til kommunene på Øvre Romerike og fordelingen er slik:

  • Hurdal: 5 stk
  • Nes: 76 stk
  • Ullensaker 48 stk
  • Eidsvoll: 73 stk
  • Nannestad: 17 stk
  • Gjerdrum: 11 stk

I Ullensaker kommune er 48 nettbrett tatt i bruk, noe som dekker hjemmesykepleien, og ifølge Tranum er dette et tidsbesparende og mer effektivt verktøy.

I Ullensaker har vi startet bruken av nettbrett og holder fortløpende opplæring av de ansatte. Fordelen med denne løsningen er at man har full tilgang til den informasjonen som omhandler brukerne.

Ved å ha tilgang til journalsystemet gjennom CosDoc+ kan brukerne også få mer innsikt selv i sin egen journal. Dette er både et tidsbesparende og effektivt tiltak, sier Tranum.

Med dette kan hjemmesykpleierne nå notere rapporter og oppdatere seg fortløpende gjennom arbeidsdagen.

Det er hjemmesykepleien som bruker CosDoc+ i første omgang, men vi håper jo at alle til slutt kan bruke et slikt system.

Oppakking og opplæring av nettbrett med CosDoc+. Foto: Tonje S. Tranum