+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet-, Ahus-, og Østfold-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område
Illustrasjonsbilde. Foto: Benjamin A. Ward / OsloMet

Vil du fordype deg i psykisk helsearbeid med minoritetspasienter?

OsloMet tilbyr emnet «Psykisk helsearbeid med minoritetspasienter: migrasjon og eksil». Emnet starter opp våren 2022 og er en del av masterprogrammet i Psykisk helsearbeid. Innholdet i studiet tar utgangpunkt i mennesker som er eller har vært på flukt, deres erfaringer og deres møte med helse- og sosialvesen.

Den norske velferdsstaten skal gi helsetjenester til hele befolkningen, lindre lidelse, og ta ansvar for at ingen lever under uverdige forhold. Holdninger, oppfatninger og praksiser former helsetjenestene. Førsteamanuensis Camilla Hansen er ansvarlig for emnet sammen med professor Dawit Shawel Abebe.

Ansatte i helse- og sosialtjenestene som arbeider med psykisk helse trenger å være mer bevisst på hvordan flukterfaringer påvirker psykiske lidelser. I emnet søker vi en dypere kritisk refleksjon rundt hvordan levevilkår, sosial og økonomisk ulikhet griper inn og former psykisk lidelse, mestring og helse.

Camilla Hansen

Camilla Hansen, Førsteamanuensis, OsloMet, Foto: Benjamin A. Ward/ OsloMet

Gjennom å tematisere migrasjonsprosessen og flyktningers erfaringer vil emnet bidra til å videreutvikle kvalitet og likeverdighet i helse- og sosialtjenestene. Studiets målgruppe er først og fremst personell som arbeider med psykisk helsearbeid i kommunal sektor eller i spesialisthelsetjenestene.

Her kan du lese mer om studiet.