+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet-, Ahus-, og Østfold-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område
Ilustrasjon FHI

Er du helsepersonell med pasientkontakt ?

Beskytt pasienter, kollegaer og deg selv. Helsepersonell er mer utsatt for smitte og influensasykdom, og anbefales årlig vaksine. Selv om du ikke blir veldig syk, kan du likevel smitte andre. Influensavaksiner har vært i bruk i mange tiår. De virker og har lite bivirkninger. Ta influensavaksine for å beskytte pasientene og deg selv, og for å unngå å ta med smitte hjem.

Film av FHI: Ta influensavaksine, og beskytt pasientene og deg selv mot influensa

Høy vaksinasjonsdekning er viktig

Influensa forårsaker årlig alvorlig sykdom og dødsfall i sårbare grupper. Høy vaksinasjonsdekning blant helsepersonell kan redusere influensasykdom og utbrudd i helseinstitusjoner. Dette er spesielt viktig for pasienter som ikke selv kan få vaksine,
og for pasienter som har redusert effekt av vaksinen på grunn av nedsatt immunforsvar. Høy vaksinasjonsdekning mot influensa blant ansatte i helsesektoren er viktig for å opprettholde tilfredsstillende beredskap under større utbrudd av smittsomme sykdommer.

Illustrasjon: FHI

Du kan smitte andre – selv uten symptomer

Overføring av virus skjer ved dråpe-, luft- eller kontaktsmitte. Voksne er vanligvis smitteførende én dag før symptomene utvikler seg og 3–5 dager etter at de er blitt syke. Helsepersonell har klart høyere risiko for å bli smittet av influensa sammenlignet med voksne som ikke arbeider i helsesektoren. Blir du smittet, kan du spre sykdommen til andre selv om du ikke har tydelige symptomer.

Hvem bør vaksinere seg?

Alt helse- og omsorgspersonell med pasientkontakt anbefales å ta vaksine. Dette er spesielt viktig for personell som har kontakt med sårbare pasientgrupper, for eksempel i eldreomsorg, nyfødtmedisin, kreftbehandling, infeksjonsmedisin eller intensivavdelinger.

https://www.fhi.no/nettpub/vaksinasjonsveilederen-for-helsepersonell/kunnskapsgrunnlag/influensavaksine-til-helsepersonell—kunnskapsgrunnlaget/