+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet-, Ahus-, og Østfold-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område
Foto: Shutterstock

Et ressursnettverk som fremmer barn som pårørende

Barn påvirkes når foreldre, søsken eller andre nære omsorgspersoner opplever fysisk eller psykisk sykdom eller rusavhengighet. Dette gjelder fra de minste til de største barna. For å lykkes i å ivareta barn som pårørende må sykehus, kommuner og bydeler samarbeide om en tilnærming til familien som helhet. Derfor er ressursnettverket for barn som pårørende opprettet, og informasjon om dette ligger nå på Kompetansebroen.

Det som er vanlig kan bli annerledes – eller har vært annerledes lenge. Det kan være hverdagsrutiner som måltider, oppfølging av skole eller fritidsaktiviteter. Det kan handle om hvordan de nærmeste oppfører seg, eller er lei seg, bekymret eller har det vondt. Barn får ofte med seg mer enn det voksne tror, selv om man prøver å skjerme dem fra noe man tror de ikke har godt av eller noe man ikke ønsker barn skal vite.

Praktisk og systematisk samhandling er viktig

Tove Bergh, seniorrådgiver og overordnet koordinator for barn som pårørende,  har vært leder for ressursnettverket for barn som pårørende siden oppstarten i 2016, og forteller at sykehuset har tradisjonelt hatt mest fokus på den voksne pårørende når pasienter er inneliggende.

Tove Bergh, Foto: Kompetanse og utdanning

Nå er det barna sin tur! For å få til dette må vi samhandle enda bedre enn det vi gjør i dag. Vi er på god vei, mye bra har skjedd de siste åra, men vi har fortsatt en lang vei å gå. Når sykdom rammer en familie, flytter sykdommen inn i huset, og derfor må helsepersonell ha fokus på foreldres/søskens lidelsesinnvirkning på barn. Dette må vi gjøre i alle ledd, og derfor blir samhandling så viktig. Ressursnettverket skal bidra til å utvikle og følge opp praktisk samhandling knyttet til barn som pårørende og å bidra til felles kompetanseheving, sier Tove.

I 2015 ble det fullført en  multisenterstudie, som fremhever at en må sørge for systematisk samhandling mellom kommuner, bydeler og sykehus og på tvers av ulike instanser for barn og voksne. Ressursnettverket ble opprettet i 2016 i etterkant av denne studien. Studien ga anbefalinger om at man må samarbeide om en familiefokusert tilnærming om man skal lykkes med “barn som pårørende”-satsingen. Ressursnettverket er tverrfaglig sammensatt. Hensikten er å komme tidlig inn i familiene, og å samhandle med familiene før barna begynner å utvise egne symptomer og uhensiktsmessig endring i adferd.

Informasjonsmøter til høsten

Høsten 2021 har nettverket satt opp en møteplan for å besøke alle enhetene ved DPS Groruddalen,som dekker opptaksområdet Alna, Stovner, Grorud og Nittedal kommune. Møtene skal fremme økt systematisk samhandling, og kjennskap til nettverket. De skal også gi informasjon om kommuners/bydelers tilbud til barn som pårørende, og om muligheten for å sende elektronisk skjema fra sykehus til kommune/bydel.

Finn informasjon om nettverket på Kompetansebroen her. Ta gjerne kontakt med nettverket om du har spørsmål!