+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet- og Oslo/Akershus-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område
Featured Video Play Icon

-Et viktig tiltak for familieplanlegging hos innvandrerkvinner

Med inspirasjon fra FAFUS prosjektet (Familieplanlegging og forebygging av uønsket svangerskap og abort blant innvandrerkvinner) utfører Grorud helsestasjon etterkontroll etter fødsel og tilbyr gratis prevensjonsmidler til de som trenger. 

I Norge har tradisjonelt seksukerskontroll/ etterkontroll vært et tilbud hos fastlege eller privat gynekolog, men våren 2015 fikk Grorud helsestasjon midler til å kjøpe inn utstyr og prevensjon, og startet samme høst opp med tilbud om etterkontroll til alle som hadde født. Responsen har vært svært god.

Foto: Sigbjørn Kristiansen

Vi erfarte at mange av våre gravide kvinner oppgav at de aldri hadde vært til etterkontroll etter fødsel, til tross for flere fødsler. De har uttrykt at de er veldig takknemlig for å komme til jordmor for dette tilbudet, forteller avdelingsjordmor ved Grorud helsestasjon, Torill Wenche Sirevåg Vik.

Ved hjelp av et evalueringskjema som er oversatt til elleve språk har Grorud Helsestasjon fått bekreftet at dette er et viktig tilbud som brukerene er veldig glade for å ha.

 

– Mange vil hospitere og lære

Levekår i et kvinnehelseperspektiv er en av byrådets strategier i deres sak om jordmorsituasjonen i Oslo. Byrådsavdelingen har søkt midler hos helsedirektoratet, og målet er nå at dette skal breddes ut i alle bydeler i Oslo.

Det tok ikke så lang tid etter vi startet opp at de første henvendelsene fra jordmødre i Oslo og omegn tok kontakt og ville hospitere. Mange ville starte et lignende tilbud i sin bydel og kommune. Til nå har vi hatt ca 34-40 jordmødre på hospitering. Jordmødre fra hele Norge har tatt kontakt for å søke råd og veiledning til søknad, eller for å komme og lære å legge inn spiral og ta celleprøve.

Vi har nå formelt blitt spurt av Oslo kommune om å være et ressurssenter for opplæring for bydeler i Oslo. Målet er at dette skal være et tilbud i alle bydeler, og at det skal integreres som fast tjeneste, forteller Sirevåg Vik.

Torill Wenche Sirevåg Vik og Christine Thaulow.