Faglitteratur

Metodisk veileder for barn og ungdom

Denne veilederen er laget for sorggruppeledere som jobber med barn, ungdom og deres foreldre/foresatte. Veilederen er et hjelpemiddel til å skape struktur og tematisk innhold i grupper og møter. Dessuten er veilederen et kvalitetssikringsgrunnlag, slik at barn og ungdom får den best tilgjengelige sorgstøtte tilpasset sin aldersgruppe.

Metodisk veileder for voksne

Denne veilederen er laget for sorggruppeledere som jobber med sorggrupper for voksne der samlivspartner, søsken, foreldre eller barn er død. Veilederen er et hjelpemiddel til å skape struktur og tematisk innhold i gruppene. Dessuten er veilederen et kvalitetssikringsgrunnlag for arbeidet som blir utført i forbindelse med voksne som har mistet noen ved død.

Bestillingsskjema

Veilederne er utviklet for helsepersonell og sorggruppeledere som skal lede grupper, og er ikke laget som selvhjelpshefter.
  • Pris: Kr 1.000,00 Antall:
  • Pris: Kr 1.000,00 Antall:
  • Kr 50,00
  • Kr 0,00
  • MasterCard
    Visa
     
  • Personopplysninger