Faglitteratur

Veileder med selvmord som dødsårsak

Denne veilederen er et appendiks til de to veilederne over, og er laget for hjelpere som i sin jobb møter etterlatte familier, barn eller voksne der dødsårsaken til den de har mistet fremstår som selvmord. Første del har fokus på terapeutisk pedagogikk med forslag til til hvordan man kan skape struktur rundt samtaler med foreldre, og […]

Metodisk veileder for voksne

Denne veilederen er laget for sorggruppeledere som jobber med sorggrupper for voksne der samlivspartner, søsken, foreldre eller barn er død. Veilederen er et hjelpemiddel til å skape struktur og tematisk innhold i gruppene. Dessuten er veilederen et kvalitetssikringsgrunnlag for arbeidet som blir utført i forbindelse med voksne som har mistet noen ved død.

Metodisk veileder for barn og ungdom

Denne veilederen er laget for sorggruppeledere som jobber med barn, ungdom og deres foreldre/foresatte. Veilederen er et hjelpemiddel til å skape struktur og tematisk innhold i grupper og møter. Dessuten er veilederen et kvalitetssikringsgrunnlag, slik at barn og ungdom får den best tilgjengelige sorgstøtte tilpasset sin aldersgruppe.