+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet-, Ahus-, og Østfold-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område
Illustrasjon: Shutterstock

Fagressurser til webinar om legemidler og falltendens

Høstens første undervisningswebinar i regi av Kompetansebroen Ahus og Ambulerende sykepleieteam (AST) ble gjennomført tirsdag 30. august. Temaet var «Legemidler og falltendens». Det var ca 300 deltagere i webinaret og flere satt sammen på arbeidsplassen. I denne nyhetssaken finner du gode fagressurser til temaet.

Samarbeidet mellom Kompetansebroen Ahus og AST om undervisningswebinarer startet høsten 2021 og har vist seg å være et populært tilbud som mange benytter seg av. Her kan du lese mer om webinarene.

Marte Mellingsæter, avdelingsleder og overlege ved geriatrisk poliklinikk på Akershus Universitetssykehus HF (Ahus) underviste om legemidler og falltendens. Det kom blant annet frem hvor viktig det er at helsepersonell har god kunnskap om legemidler og virkninger/ bivirkninger av disse samt hvor viktig det er med legemiddelgjennomgang og legemiddelsamstemming.

Gode fagressurser på Kompetansebroen

Kompetansebroen har mange gode fagressurser innenfor temaet legemidler og falltendens. På temasiden vår har vi to temaer som er aktuelle. Innenfor hvert tema finner du fagartikler, filmer og E-læring. Klikk på knappene under for å komme til temaene:

Utvalgte fagartikler:

Trykk på bildene under for å komme til artiklene:

Utvalgte E-læringskurs:

Trykk på bildene under for å komme til e-læringene:

Utvalgte filmer:

Filmen “Legemidler ved ulike sykdomstilstander” er del to av oppfriskningskurset for sykepleiere som du finner under fagressurser lenger opp i denne artikkelen. Trykk på bildene under for å komme til filmene:

Meld deg på de neste webinarene!

Temaene for de tre neste webinarene denne høsten er:

27. september- EKG- påmelding her
25. oktober- Sepsis
Påmelding her
29. november – Klinisk kommunikasjon- påmelding her

Trykk på bildet under for å se presentasjoner fra tidligere webinarer:

Har du spørsmål om webinarene ta kontakt på mail til Ambulerende sykepleieteam [email protected] eller Kompetansebroen på mail til [email protected] eller [email protected]