+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet- og Oslo/Akershus-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område
Fra venstre: Tone Lise Brattrud, Kari Kjønsberg og Lise Hellum-Håkestad.

Familiestøtte – hvordan involvere pårørende?

I løpet av livet vil de fleste av oss være nær noen som blir alvorlig syk. Hvis sykdommen varer over tid kan det innebære omfattende utfordringer, både følelsesmessig og praktisk. Som helsepersonell kan du innta en oppsøkende rolle overfor pårørende og invitere til samarbeid.

Pårørende er gjerne de som kjenner pasienten/brukeren best og du har nytte av deres kunnskap for å gi en mer målrettet behandling og oppfølging.

KoRus-Øst og Divisjon psykisk helsevern i Sykehuset Innlandet har gjennomført et kompetanseløft for å styrke samarbeid mellom pårørende og helse- og omsorgstjenestene i Innlandet. Som en videreføring er det utviklet et e-læringsprogram som alle kan bruke.

Hvorfor dette programmet?

Sentrale føringer er tydelige på at involvering av pårørende skal styrkes i helse- og omsorgstjenestene. Ved å involvere pårørende kan helsepersonell gi mer målrettet behandling og oppfølging, pasient/bruker får bedre hjelp, pårørende blir hørt og får kunnskap og støtte de trenger for å være en ressurs.

Målgruppe
Ansatte i helse- og omsorgstjenester, særlig innen rus- og psykisk helsearbeid, men mye er overførbart til andre sektorer.

Innhold

Programmet er inndelt i fire moduler:

  1. Hvorfor pårørendeinvolvering er viktig
  2. Pårørendes rettigheter og helsepersonells plikter
  3. Hvordan få til et godt pårørendearbeid
  4. Lovverk og nyttige ressurser

    Foto: KoRus Øst

Hvordan bruke programmet

Ta gjerne en modul om gangen. Hver modul har et læringsmål og tema egnet for refleksjon og samtale.

Hver enkelt medarbeider gjennomgår en modul og deretter anbefales felles gjennomgang i kollegagruppe.

Lederforankring er viktig for at dette skal fungere.

Kontakt

Kurset vil være tilgjengelig på rus-ost.no, Læringsportalen i Sykehuset Innlandet, Kompetansebroen.no og rop.no

Lise Hellum-Håkestad, KoRus-Øst

E-post: [email protected]et.no