Ambulerende sykepleieteam: Steril oppdekking

Ambulerende sykepleieteam ved Akershus universitetssykehus (Ahus) reiser ut og bistår helsepersonell på sykehjem, i hjemmetjeneste og i omsorgsbolig i opptaksområde til Ahus. De tilbyr pasientrettet praktisk bistand og opplæring i sykepleiefaglige prosedyrer der pasienten er. Det gis teoretisk gjennomgang i tillegg til praktisk gjennomføring av ønsket sykepleiefaglig prosedyre.

For å styrke dette tilbudet, samt nå ut til flere ansatte, har Ambulerende sykepleieteam i samarbeid med Kompetansebroen utarbeidet fire filmer som viser utførelse av de mest etterspurte sykepleiefaglige fremgangsmåtene i Ahus sitt opptaksområde.  Filmene er ment som et supplement til opplæringen teamet gir og tar utgangspunkt i fremgangsmåtene som blir brukt.

Les mer om kunnskapsgrunnlaget for filmene her.

I denne videoen gjennomgås fremgangsmåte for steril oppdekning.

Ambulerende sykepleieteam ved Akershus universitetssykehus (Ahus) reiser ut og bistår helsepersonell på sykehjem, i hjemmetjeneste og i omsorgsbolig i opptaksområde til Ahus. De tilbyr pasientrettet praktisk bistand og opplæring i sykepleiefaglige prosedyrer der pasienten er. Det gis teoretisk gjennomgang i tillegg til praktisk gjennomføring av ønsket sykepleiefaglig prosedyre.

For å styrke dette tilbudet, samt nå ut til flere ansatte har Ambulerende sykepleieteam i samarbeid med Kompetansebroen utarbeidet fire filmer som viser utførelse av de mest etterspurte sykepleiefaglige prosedyrene i Ahus sitt opptaksområde.  Filmene er ment som et supplement til opplæringen teamet gir og tar utgangspunkt i fremgangsmåtene som blir brukt.