Personopplysninger ved bruk av velferdsteknologi

Nasjonalt velferdsteknologiprogram sitt webinar om «Behandling av personopplysninger ved bruk av velferdsteknologi i helse- og omsorgstjenestene» med foredragsholderne Ann-Kristin Wassvik, jurist i Helsedirektoratet og Aasta Margrethe Hetland, jurist i Normen/Direktoratet for e-helse.

(PS: Webinar starter 5.30 min. ut i filmen)