Berettigelse av bildediagnostiske undersøkelser

Kompetanse om berettigelse er viktig for å redusere overforbruk og sikre riktig bruk av bildediagnostiske undersøkelser.

Målsettingen med filmen er å øke kompetansen om berettigelse og sikre riktig bruk av bildediagnostiske tjenester.

Målgruppen er: henvisende leger, radiologer, radiografer, kiropraktorer og manuellterapeuter.