Dette fikser du, Lilly!

Lilly, spilt av Grete Lill Tangen, er hjemmeboende og synes det er greit å få service av hjemmesykepleien. Men Lilly klarer å utføre daglige aktiviteter bedre enn hun tror.

Film om hverdagsmestring, som er laget av Stavanger kommune.