+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet-, Ahus-, og Østfold-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område

Filmer om hverdagsmestring og hverdagsrehabilitering

Her har vi samlet noen filmer fra Bydel St. Hanshaugen i Oslo, som viser hvordan kommunen jobber med hverdagsrehabilitering, hverdagsmestring og hjelp til selvhjelp for innbyggere i bydelen.

Velg den videoen du ønsker å se nedenfor.