Graviditet og røntgen

God og riktig informasjon kan spare kvinner for unødig bekymring i løpet av svangerskapet.

Målet med denne filmen er å øke kompetansen om graviditet og røntgenstråling. Målgruppen er: sykehusleger, fastleger, jordmødre og radiografer.