Hands Up!
En feel-good film om håndhygiene

Hands Up er en feel-good film om god håndhygiene, laget av Avdeling for kvalitet og pasientsikkerhet og Avdeling for mikrobiologi og smittevern ved Akershus universitetssykehus HF.