Hjelp til selvhjelp – hverdagsrehabilitering Bydel St. Hanshaugen

Filmen viser hvordan Bydel St. Hanshaugen i Oslo kommune jobber med hverdagsrehabilitering for innbyggere i bydelen.