Hverdagsmestring

Hverdagsmestring er et forebyggende og rehabiliterende tankesett som vektlegger den enkeltes ressurser og mestring i hverdagen uansett funksjonsnivå.

Filmen er laget av Velferds- og helseavdelingen i Bydel St. Hanshaugen