+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet- og Oslo/Akershus-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område

Hverdagsrehabilitering – fra passiv mottager til aktiv deltager

Historien om Steinfrid og veien tilbake etter lårhalsbruddet.

Filmen er laget av Helseetaten i Oslo kommune.