+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet-, Ahus-, og Østfold-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område

Illness Management and Recovery (IMR) presentasjon i Oslo (del 2)

Illness management recovery eller IMR baserer seg på behandling av personer med alvorlige psykiske lidelser uten bruk av medikamenter. Modellen blir blant annet brukt på Ahus og på Hurdalssjøen recoverysenter.

I januar 2018 var skaperne i Norge for å snakke om IMR. Det var stor oppslutning rundt konferansen, både tilstede og på livestreamen som Kompetansebroen hadde. Del 2 av foredraget til Susan Gingerich og Kim Mueser kan du se her. Del 1 finner du her.