+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet-, Ahus-, og Østfold-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område

Informasjonsfilm om de ulike covid-19-testene

Noklus har laget en enkel og oversiktlig animasjonsfilm om de ulike covid-19-testene som finnes. Målgruppen er helsepersonell som benytter tester for covid-19 inkludert medarbeidere på legekontor og helsepersonell på sykehjem og i hjemmetjenesten. Det er overlege Mette Tollånes som gir en presentasjon av testene, og man får informasjon om PCR, antistoff hurtigtester og antigen hurtigtester. I tillegg presenteres analyseprinsipper, og hvordan testene kan brukes klinisk. Filmen varer i elleve minutter.