+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet-, Ahus-, og Østfold-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område

Kompetente foreldre

Mange helsearbeidere blir kjent med foreldre til barn med funksjonsnedsettelser. Denne filmen handler om et program som gir foreldrene mulighet til å ta bedre vare på seg selv. Til å bli bedre kjent med seg selv. Kompetente foreldre er for foreldre som har barn med funksjonsnedsettelser.

Se nettversjon av programmet Kompetente foreldre her.