+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet-, Ahus-, og Østfold-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område

Legemiddel-gjennomgang i sykehjem

Dette er en informasjonsfilm om pasientsikkerhet og legemiddelgjennomganger i sykehjem. Filmen viser hvordan man kan gjennomføre systematiske legemiddelgjennomganger slik det er anbefalt fra det Nasjonale Pasientsikkerhetsprogrammet.

(I følge USHT Viken er filmen fortsatt aktuell per januar 2022)