Legemiddel-gjennomgang i sykehjem

Dette er en informasjonsfilm om pasientsikkerhet og legemiddelgjennomganger i sykehjem. Filmen viser hvordan man kan gjennomføre systematiske legemiddelgjennomganger slik det er anbefalt fra det Nasjonale Pasientsikkerhetsprogrammet.