Lindrende behandling

Filmen er utviklet av Kompetansebroen og er koblet opp mot digitalt læringsløp for lindrende behandling.

Klikk her for å gå til læringsløpet