+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet-, Ahus-, og Østfold-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område

Rehabilitering og mestring på korttidsavdeling

Lørenskog kommune, ved Jarle Opseth (avdelingsleder for aktivitetstilbud, kultur og frivillighet) i samarbeid med pasienter, personell på rehabilitering- og mestringsavdelingen på Rolvsrudhjemmet (sykehjemmene i Lørenskog) og rådgiver fra Fag- og innovasjonsenheten, har utarbeidet en film om mestring i forbindelse med tjenesteutvikling på Rehabilitering- og mestringsavdelingen på sykehjemmene i Lørenskog.

Hensikten med filmen er både kompetanseheving og økt bevissthet rundt mestring og filmen skal benyttes til pasienter, pårørende og ansatte.