+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet-, Ahus-, og Østfold-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område

Musikk og helse

Denne filmen gir en kort introduksjon til arbeidet med musikkterapi ved Barne- og ungdomsklinikken på Akershus universitetssykehus. Vi følger musikkterapeut Monika Overå og får høre noen av hennes tanker om å jobbe med musikkterapi på sykehus.