Musikk og helse

Denne filmen gir en kort introduksjon til arbeidet med musikkterapi ved Barne- og ungdomsklinikken på Akershus universitetssykehus. Vi følger musikkterapeut Monika Overå og får høre noen av hennes tanker om å jobbe med musikkterapi på sykehus.