+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet-, Ahus-, og Østfold-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område

Nok og riktig mat

Nok og riktig mat er en filmserie fra Helsedirektoratet, som storkjøkkenet i Bærum kommune har utviklet basert på Kosthåndboken.

Klikk på avspillingsknappen for å starte den første filmen. De neste filmene starter automatisk, og det er totalt 9 filmer. Du kan velge film i menyen øverst til venstre.