+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet-, Oslo/Akershus-, og Østfold-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område

Pasientforløpet – trygghet i alle ledd

Denne filmen handler om pasientforløpet og samhandlingen mellom tjenestenivåene i helsetjenesten.

Denne filmen ble produsert i 2016, men den er fortsatt gjeldende (Avdeling for samhandling, Ahus, november 2019)