Pasientforløpet – trygghet i alle ledd

Denne filmen handler om pasientforløpet og samhandlingen mellom tjenestenivåene i helsetjenesten.