Pasientforløpet – trygghet i alle ledd

Denne filmen handler om pasientforløpet og samhandlingen mellom tjenestenivåene i helsetjenesten.

Denne filmen ble produsert i 2016, men den er fortsatt gjeldende (Avdeling for samhandling, Ahus, november 2019)