Samhandling – ungdom med kronisk sykdom

I denne filmen møter du ungdommer med langvarige helseutfordringer og fagpersoner fra hele helsetjenesten. De deler viktige erfaringer og råd for en bedre samhandling.

Filmen er en del av e-læringsprogrammet «Ungdomshelse – gode overganger for ungdom«.