+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet-, Ahus-, og Østfold-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område

Se pasienten som en ressurs

I denne filmen snakker Angela Coulter om at vi innen helsetjenesten må bli flinkere til å se pasienten som en ressurs.

Helsepersonell må ta seg tid til å finne ut hva den enkelte vil, hva deres mål er og hvilke preferanser de har, og så finne ut hvilken støtte de trenger for å gjøre den beste jobben med å ta vare på sin egen helse.

Det fine med dette, argumenterer Coulter, er at vi har god evidence for at dette gir bedre resultater.